rss
twitter

WIELKANOC

0

VI Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska

0

NOWE MIEJSCE NA ZEBRANIA

0

Pragniemy poinformować Pszczelarzy zrzeszonych w Rejonowym  Kole Pszczelarzy w Ostrowcu Św., że zebrania począwszy od najbliższego tj., 06.03.2016 będą się odbywać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul Sienkiewicza 70, pomieszczenie 18, pierwsze piętro (była szkoła czwórka).

Zarząd RKP w Ostrowcu Św.

WYKŁAD NOWOCZESNA GOSPODARKA PASIECZNA

0

Zapraszamy w dniu 07.02.2016 godz.9.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego na wykład nowoczesna gospodarka pasieczna w ulach korpusowych,

Prelegent Mieczysław Janik Pasieka Pszczela  Z&M Janikowie Pszczela Wola

Zarząd RKP w Ostrowcu Św.

SPOTKANIE NOWOROCZNE PSZCZELARZY OSTROWIECKICH

0

BOŻE NARODZENIE 2015

0

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

1

Informujemy Pszczelarzy zrzeszonych w RKP Ostrowcu Św. że istnieje możliwość sprzedaży wyrobów pszczelarskich na zbliżającym się Kiermaszu Bożonarodzeniowym na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prezentowanie i sprzedaż towarów proponowana jest w dniach 5-6 grudnia, 12-13 grudnia, 19-24 grudnia oraz 6 stycznia.

Kontakt: Prezes RKP w Ostrowcu Św.

 

Zarząd RKP w Ostrowcu  Św.

 

Uroczyste odsłonięcie pomnika Św. Ambrożego

0

07.11.2015 odbyło się uroczyste odsłonięcie rzeźby Św. Ambrożego patrona pszczelarzy. Figura została ufundowana na VIII Świętokrzyskim Święcie Pszczoły, a od teraz ma swoje stałe miejsce w Bałtowie

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW RKP W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM WYBRAŁO ZARZĄD

0

Zgodnie ze Statutem Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach, w dniu 8 listopada odbyły się wybory władz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Św. na następną czteroletnią kadencję. Zebranie miało miejsce w przepięknej scenerii Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Częstocicach. Na spotkanie wyborcze przybyli przedstawiciele władz Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach, na czele z Prezesem – Andrzejem Dąbrowskim, oraz sekretarzem Kazimierzem Rejem.

Zebranych przywitał Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Św. – Józef Misiura. Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Pawła Płatka, na sekretarza zebrania powołano Pana Mariusza Brzyskiego oraz wyłoniono Komisje Skrutacyjną pod przewodnictwem Pana  Władysława Kiełbia.

Do Zarządu wybrano:

Prezes Zarządu – Józef Misiura

Zastępca Prezesa – Krzysztof Klusek

Członek Zarządu – Waldemar Bugajski

Członek Zarządu – Eugeniusz Klusek

Członek Zarządu, Skarbnik Koła – Krzysztof Kaczmarski

W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd.

Natomiast wybór Prezesa nastąpił w głosowaniu jawnym, gdzie prezes uzyskał 95 % poparcia.

Prezes kończąc spotkanie podziękował wszystkim zebranym za tak wysokie poparcie, jak również zaproszonym gościom za przybycie.

VIII ŚWIĘTKRZYSKIE ŚWIĘTO PSZCZOŁY

2