rss
twitter

wpłat na składki członkowskie

0

Informujemy, że wysokość wpłat na składki członkowskie pozostaje na niezmienionym poziomie

Natomiast wysokość opłat za ubezpieczenia OC pasiek, przekażemy w późniejszym okresie

Z poważaniem

Zarząd RKP

BOŻE NARODZENIE 2017

0

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2017/2018

0

Ruszyła nowa edycja Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2017/2018, szczegóły omówimy na zebraniu 01.10.2017, zapraszamy

Zarząd RKP w Ostrowcu Św.

X JUBILUESZOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚWIĘTO PSZCZOŁY BAŁTÓW 18-20 SIERPNIA 2017

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia – firma X

Otwarcie sezonu pszczelarskiego, VII Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska 8 kwietnia 2017 Bałtów

0

 

 

Środki na realizację zadań dot. zakładania, rozwijania i prowadzenia pasiek pszczelich

0

Szanowni Pszczelarze,

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań dot. zakładania, rozwijania i prowadzenia pasiek pszczelich.

Wnioski mogą być składane m.in. na zakup uli, zakup pszczół, zakup matek pszczelich, budowa i wyposażenie pracowni pasiecznych, zakup leków. Wzór wniosku o dofinansowanie, terminy naborów wniosków i inne informacje dostępne są na stronie Funduszu: www.wfos.com.pl

Z poważaniem

Zarząd RKP w Ostrowcu Św   

NOWOROCZNE SPOTKANIE PSZCZELARZY RKP W OSTROWCU ŚW.

0

Zapraszamy Pszczelarzy z zrzeszonych w RKP w Ostrowcu Św. na spotkanie noworoczne. Spotkanie będzie miało miejsce w restauracji Venus 11.02.2017 o godzinie. 18.00. Udział tylko po wcześniejszym zgłoszeniu, zgłoszenia do czwartku tj. 09.02.2017 przyjmujemy pod tel. 606298800

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na 2016/2017

0

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Pszczelarze zrzeszeni w RKP w Ostrowcu Św., którzy składali zapotrzebowanie jesienią mogą już i dokonywać zakupu oraz zawierać umowy ze Świętokrzyskim Związkiem Pszczelarzy. Termin składania wypełnionych i podpisanych umów jak najszybciej.

Termin ostatecznego złożenia dokumentów do rozliczenia w Związku mija 10  lipca 2017 roku.

Należy złożyć po 2 egzemplarze:

- faktur lub rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czytelnie imieniem i nazwiskiem, niebieskim długopisem;

- przelewów/przekazów pocztowych,  potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czytelnie imieniem i nazwiskiem, niebieskim długopisem;

– w przypadku dokonania dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe nie wymagają podpisów.

BOŻE NARODZENIE 2016

0

06.11.2016 spotkanie RKP w Ostrowcu Św,

0

Pszczelarze zrzeszeni w RKP Ostrowiec Św. pragniemy przypomnieć, że najbliższe zebranie 06.11.2016 odbędzie  się w Kinie Etiuda  sala „Galeria fotografii” połączone z wykładem Sławomira Trzebińskiego o temacie „Wychów matek pszczelich na własne potrzeby”

Z poważaniem

Zarząd RKP w Ostrowcu Św.