rss
twitter

wpłat na składki członkowskie

0

Informujemy, że wysokość wpłat na składki członkowskie pozostaje na niezmienionym poziomie

Natomiast wysokość opłat za ubezpieczenia OC pasiek, przekażemy w późniejszym okresie

Z poważaniem

Zarząd RKP

Napisz komentarz