rss
twitter

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na 2016/2017

0

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Pszczelarze zrzeszeni w RKP w Ostrowcu Św., którzy składali zapotrzebowanie jesienią mogą już i dokonywać zakupu oraz zawierać umowy ze Świętokrzyskim Związkiem Pszczelarzy. Termin składania wypełnionych i podpisanych umów jak najszybciej.

Termin ostatecznego złożenia dokumentów do rozliczenia w Związku mija 10  lipca 2017 roku.

Należy złożyć po 2 egzemplarze:

- faktur lub rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czytelnie imieniem i nazwiskiem, niebieskim długopisem;

- przelewów/przekazów pocztowych,  potwierdzonych za zgodność z oryginałem, czytelnie imieniem i nazwiskiem, niebieskim długopisem;

– w przypadku dokonania dyspozycji drogą elektroniczną zawierających adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe nie wymagają podpisów.

Napisz komentarz